AGENDA 2016

​AGENDA voor 2016

 

 

DOOR OMSTANDIGHEDEN BUITEN ONS OM

is de avond van:

Maandag 17 oktober 20.00 uur-22.00 uur

verplaats naar:

Maandag 31 oktober 20.00 uur-22.00 uur

voor beschrijving zie 17 oktober

Aanmelden verplicht.

 

Maandag 14 maart 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur

Jaarvergadering met aansluitend filmpje uit eigen beheer of bevrijdingsfilmpje over Alkmaar en omstreken.

Alle leden ontvangen rond begin maart een uitnodiging met agenda voor de

 

jaarvergadering.

 

Locatie: Molenschuur

 

Maandag 11 april 20.00 uur-22.00 uur

Lezing: Het landschappelijke basis van het Noord-Hollands kanaal.

In de 19e eeuw was de Zuiderzee zodanig aan het verzanden dat het

 

scheepvaartverkeer steeds moeizamer ging.

 

Het kostte steeds meer tijd om vanuit Amsterdam de Noordzee te bereiken.

 

Er werden allerlei plannen gemaakt om een kanaal te graven naar de

 

Noordzee.

 

Het lijkt zo voor de hand te liggen om via het IJ westwaarts te gaan

 

en dan bij Velsen de smalle strook duinen, bij ‘Holland op zijn smalst’ te

 

doorgraven.

 

Dit durfde men echter pas een halve eeuw later aan.

 

Een plan van Goudriaan om dwars door Waterland en Marken een kanaal

 

aan te leggen is nooit gerealiseerd.

 

Er was wel een start gemaakt, maar halverwege is de uitvoering gestaakt.

Wel werd het plan van Jan Blanken gerealiseerd.

 

Het werd een groots project van een Groot Kanaal door heel Noord-Holland

 

van Amsterdam naar Den Helder.

 

Als je de kaart van het Groot Kanaal bekijkt valt het meteen op dat het een

 

zeer grillig verloop heeft.

 

Door Lia Vriend.

 

Lia Vriend is geograaf die zich gespecialiseerd heeft in de veranderende

 

Noord-Hollandse Landschappen.

Locatie: Molenschuur

Zaterdag 14 mei 11.00 -16,30

Molendag, bemanning verenigingszolder.

Door vrijwilligers van de HVK. Locatie: Verenigingszolder

 

Locatie: Verenigingszolder 

 

Maandag 13 juni 20.00 uur-22.00 uur

Lezing Stoere windvangers en hun bewoners.

Door Fred Oudejans

De meeste mensen in Noord-Holland liggen er echt niet wakker van dat zij

 

wonen en werken beneden de zeespiegel.

 

Beschermen de duinen ons aan de westkant, landinwaarts zorgen

 

polderbesturen, dijkgraven en hoogheemraadschappen er voor dat we

 

droge voeten houden.

 

Ultra moderne, veelal elektrische gemalen zorgen bij aanhoudende en

 

heftige regenval voor het snel spuien van het water, zodat het peil

 

zienderogen zakt.

 

De oude dieselmotoren en stoomgemalen hebben het veld moeten

 

ruimen.

 

Maar ook al vóór dat deze vernuftige hoogstandjes het peil bewaakten,

 

hielden onze voorouders droge voeten.

 

De windmolens zorgden daar voor!

 

En gelukkig staan er hier en daar nog groepjes van die aloude, met de

 

hand gebouwde waterkeerders.

 

In het prille begin werden ze zelfs gebruikt om grote plassen helemaal leeg

 

te malen.

 

De Beemster, de Purmer, de Schermer, de Heerhugowaard.

 

Iemand die alles afweet van molens is Fred Oudejans.

 

Hij is niet alleen molenaar op zijn eigen molen G bij Schermerhorn, maar

 

ook vrijwilliger bij de museummolen aan de Noordervaart.

 

Locatie: Molenschuur

 

Zaterdag 10 september 11.00 -16,30

30-ste Open monumentendagen, met als thema ,,iconen en symbolen,,

 

door vrijwilligers van de HVK.

 

Locatie: Verenigingszolder 

 

Maandag 17 oktober 20.00 uur-22.00 uur

Lezing: Stelling van Amsterdam.

Door Peter Schat. Rene Ros.

De Stelling van Amsterdam was bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het modernste verdedigingswerk ter wereld.
Tegelijkertijd bleek het concept van een cirkel van forten, dat achter een watervlakte middels flankerend granaatvuur een
ondoordringbare ‘muur’ van vuur en staal konden optrekken,
verouderd.

Het verhaal achter de kringstelling wordt toegelicht met archieffoto’s, tekeningen en foto’s van de huidige situatie.
De verscheidenheid aan stellingonderdelen -variërend van de forten tot kruitmagazijnen, kazernes en drinkwaterinstallaties- is groter dan op het eerste gezicht lijkt.
De onbekendheid met de historie van deze objecten vormt een bedreiging voor het behoud.
Niet alleen de forten zijn in 1996 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst, maar ook verbindende elementen als liniedijken, opstelpunten voor geschut, sluizen,
duikers en andere vergeten of minder zichtbare bouwwerken maken deel uit van dit monument van wereldallure.


Peter Schat, journalist van professie, is voorzitter van de Stichting MEGA (Militair Erfgoed Groot-Amsterdam).


De stichting verzamelt en verspreidt kennis over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam om zo bij te dragen aan het behoud.

 

Locatie: Molenschuur

 

Maandag 21 november 20.00 uur-22.00 uur

Lezing/presentatie: Kent u deze voorwerpen nog?

Door HVK


Jacob de Maijer, Bert Butter en Klaas Bos presenteren wederom een gedeelte van de collectie die beheerd wordt door de Stichting Koedijker Erfgoed.
Na de pauze gaat het feest der herkenning door met de fotopresentatie: wie, wat, waar?  Nieuw model.

Foto’s die door de bezoekers zijn meegebracht worden door het publiek van commentaar voorzien.


Bij voorbaat al een verrassende avond.

 

Locatie: Molenschuur

 

Voorbij:

Maandag 11 januari 20.00 uur-22.00 uur

Lezing Jan Mayen, korte inleiding deel 1 en vervolg.

Door Erik Verheul.

Locatie: Molenschuur

 

Maandag 15 februari 20.00 uur-22.00 uur

Lezing De vergeten oorlog ,,De Russische invasie van 1799,,.

 

De bloedigste oorlog die zich op Noord Hollands grondgebied afspeelde

 

had plaats in de periode van 27 tot 14 oktober 1799.

 

Het strijdtoneel was de kuststrook tussen Den Helder en Wijk aan Zee.

 

Er zijn minstens 15.000 doden gevallen .

 

Wie zou verwachten dat het nageslacht wel zou weten wat er toen

 

is gebeurd heeft het mis. Het is de vergeten oorlog.

 

Door D.Aten.

Locatie: Molenschuur