AGENDA 2020

 

Deze activiteiten zullen doorgaan als de omstandigheden dat toelaten doorgaan

Controleer dat op deze site

 

Maandagavond 20 april

Lezing over de voedselproductie in het Geestmerambacht.

door Arie Kaan.

 

De zaal is open om 19.30. vooraanmelding verplicht. U kunt een plaats reserveren bij:

Ruud Schouten, telefoon: 072-5612877 (na 19.00 uur).

Of per e-mail naar : evenementen@historisch-koedijk.nl

De lezing is voor iedereen toegankelijk

maar leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen.

——————————————

 

Zaterdag 9 & zondag 10 mei

Nationale molendag,

Bezetting door vrijwilligers vereniging op molenschuurzolder

 

Lezing september

Word nog bekend gemaakt

 

Zaterdag 12 & zondag 13 september

Open moumentendag

Bezetting door vrijwilligers vereniging op molenschuurzolder

 

Maandagavond 19 oktober

Word nog bekend gemaakt

 

Maandagavond 16 of 23 november

Lezing over begraafplaatsen

door mevr. Breugel

 

Maandagavond 17 februari

Lezing over de Luchtoorlog boven West-Friesland

Door Hans Nauta

De zaal is open om 19.30. vooraanmelding verplicht. U kunt een plaats reserveren bij:

Ruud Schouten, telefoon: 072-5612877 (na 19.00 uur).

Of per e-mail naar : evenementen@historisch-koedijk.nl

De lezing is voor iedereen toegankelijk

maar leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen.

Toegang is gratis.

 ————————

 

 

Maandagavond 20 januari

Natuurgids Pim Weeda uit Hargen heeft zich tijdens en na zijn eindwerkstuk van de gidsencursus bij het IVN, steeds meer verdiept in het ontstaan van de Schoorlse Duinen.

Waar komt het zand vandaan, waarom zijn deze duinen zo hoog en breed? Het zijn enkele van de onderwerpen die bij het onderzoek naar voren kwamen.

In de presentatie laat hij zien hoe deze duinen zijn ontstaan en welke antwoorden hij gevonden heeft. 

Natuurlijk komt het gebied ten noorden en oosten van de Schoorlse Duinen ook ter sprake, zij vormen immers de zuidgrens van het Waddendistrict en hun ontstaan kan niet los gezien worden van de ontstaansgeschiedenis van de Schoorlse Duinen.

 

door Pim Weeda

De zaal is open om 19.30. vooraanmelding verplicht. U kunt een plaats reserveren bij:

Ruud Schouten, telefoon: 072-5612877 (na 19.00 uur).

Of per e-mail naar : evenementen@historisch-koedijk.nl

De lezing is voor iedereen toegankelijk

maar leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen.

Toegang is gratis.

 ————————

 

 Maandagavond 9 maart

Jaarvergadering

De lezing is alleen voor Leden toegankelijk

Toegang is gratis.

 ————————