Agenda 2015

Jaar 2015

Maandag

19 oktober

2015

In de molenschuur,

Kent U deze voorwerpen met(Jacob&Bertus&Klaas).

Aansluitend ingebrachte foto’s bekijken,

deze hit van vorig jaar is een garantie op een boeiend en leuke avond.

Maandag   9 maart     2015

Jaarvergadering HVK over 2014

Zoals ieder jaar begin maart organiseert de vereniging ook dit jaar weer een jaarvergadering. Geen bestuurswisselingen dit jaar, niemand staat aan het einde van zijn termijn. Wel zouden wij graag wat versterking op bestuurlijk vlak zien, vooral op het secretariële vlak. Denkt u er eens over na, zeg dan ja en geef u op. Wanneer het weer zo’n boeiende en bewogen vergadering wordt als het afgelopen jaar dan is het avondvullend. Zo niet, dan hebben we voor na de pauze nog een programma onderdeel in petto. Komt allen, want de vereniging, dat zijn we samen

Maandag 13 april        2015

De Geschiedenis van de West-Friese stolpboerderij’
door drs. Harold D.E. Bos.

Ze worden wel de piramides van Noord-Holland genoemd, de stolpen. Sinds het begin van de zestiende eeuw, hoog torenend boven het vlakke polderland. Het dak rustend op de hoog opgaande stijlen van het vierkant. De hele boerenbedrijfsvoering vond er in plaats, compact en praktisch. Mensen en dieren onder één dak en daarbij werd tussen de staanders van het vierkant de wintervoorraad aan hooi bewaard. De stolp kwam vanzelfsprekend niet uit het niets, er ging een ontwikkelingsgeschiedenis aan vooraf en ook gedurende het bestaan van de stolp is ze aan verandering onderhevig geweest en is dat nog steeds. Tijdens de lezing van 13 april zal Harold Bos, onder meer bekend van zijn publicaties voor het West-Fries Genootschap en de Historische Vereniging Alkmaar, u meer vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van deze monumenten in het Noord-Hollands landschap.

Zaterdag   9 mei         2015

Nationale molen –en gemalendag

Iedere tweede zaterdag in mei is het Nationale Molendag. Een jaarlijkse dag waarop meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen geopend zijn voor het publiek. Molens hebben eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van ons land. Niet voor niets is het beeld van de molen iconisch voor Nederland. En al hebben molens hun economische functie verloren, ze zijn nog steeds op veel plekken draaiend te bewonderen. Sinds 1972 vinden ieder jaar de Nationale Molendagen plaats. Met de Molendagen wil Vereniging De Hollandsche Molen laten zien dat molens vitaal zijn; levende monumenten die het verdienen om te worden behouden. Tijdens de molendagen kunnen bezoekers een molen van binnen bekijken en organiseren molenaars en eigenaren extra activiteiten. Op deze dag zal onze museumzolder de hele dag bemand zijn om iedereen die belangstelling heeft wegwijs te maken in onze collectie. U bent tussen 11 en 17 uur van harte welkom.

 

Maandag   8 juni         2015

Alledaags waterbeheer’ door dhr. R. Veenman van het
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier.

Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen, sloten en vaarten zorgen we er al eeuwen voor dat we in Noord-Holland kunnen wonen en werken. Na een blik in het verleden kijken we in deze lezing naar het heden en de toekomst. Met als grote vraag: hoe houden we met een dalende bodem, een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat ook op lange termijn droge voeten en schoon water?

Bijna duizend jaar geleden zijn onze voorouders begonnen zich met de eerste dijken te beschermen tegen het buitenwater. En later zijn zij met poldermolens, stoomgemalen, diesel en elektriciteit steeds meer gaan regelen. Maar tegenwoordig zijn droge voeten en schoon water zo vanzelfsprekend geworden dat mensen er nog nauwelijks bij stilstaan. Toch zijn de uitdagingen voor de komende tijd groot. De bodem van Noord-Holland daalt en de zeespiegel stijgt al eeuwenlang en zal blijven stijgen. Het klimaat verandert; het regent nu ca. 35% meer dan honderd jaar geleden en de regenbuien worden ook steeds heftiger. Maar ook de droge periodes nemen in omvang toe, zodat ook het watertekort in de zomer een probleem gaat worden. Kortom, nog grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat u droge voeten houdt.

In deze lezing kijken we naar het alledaags waterbeheer in het verleden, heden en toekomst, naar de dijken en gemalen, sloten en vaarten, naar de veranderende omstandigheden en naar de werkzaamheden om ook in de komende eeuwen Hollands Noorderkwartier bewoonbaar en leefbaar te houden.

Zaterdag   12 september         2015

Open monumentendag,

bemande verenigingszolder de gehele dag tussen 11:00 en 17:00

Maandag   9 februari  2015

Expeditie naar Jan Mayen’ door Erik Verheul