Home

WELKOM

op de site van de

HISTORISCHE VERENIGING KOEDIJK

Het Museum is open

tijdens de openingstijden van de Molenschuur

Nieuws van de Historische Vereniging Koedijk

Lezing over bruggen in Alkmaar

Door dhr. L.Zimmerman

Op maandag 29 april 2024,aanvang 20.00 uur
Ontmoetingscentrum De Rietschoot,Saskerstraat 22 Koedijk

In de lezing over bruggen in Alkmaar bespreekt Lucas Zimmerman het verhaal van negentien bestaande en verdwenen bruggen, die zo een beeld geven van de verscheidenheid aan bruggen in Alkmaar.

De compacte binnenstad van Alkmaar lag binnen de Singelgracht, van het eind 16e tot in het begin van de 19e eeuw. Dat is grotendeels nog zo, na het aanleggen van het Noord-Hollands Kanaal. De stad is wel in tweeën geknipt. Een gedeelte van de binnenstad is daardoor niet meer als zodanig zichtbaar. Dat is een van de veranderingen die de stadsontwikkeling en het waterpatroon te zien geven.
Alkmaar heeft z’n 500 bruggen. De meest bekende en bijzondere daarvan liggen binnen de huidige en voormalige Singelgracht. Van de ruim 75 bruggen die de binnenstad heeft gekend, zijn er nog 47 over, de meeste met hun eigen verhaal en anderen met alleen een plek op de kaart.
Spreek je in ons vlakke land over bruggen, dan heb je het meestal ook over water waar ze overheen liggen. Daar zit een verhaal in dat onderzocht en beschreven moest worden: de ‘Bruggengeschiedenis van Alkmaar’. De ontwikkelingen van het water rondom Alkmaar zijn daarbij van belang. Met welke veenrivieren is het begonnen? De groei van een dorp naar de stad kan aan de hand van fraaie kaarten inzicht geven. Welke groeispurten heeft Alkmaar gemaakt? En voordat de bruggen aan de orde komen, moeten we eerst weten welke grachten en sloten de binnenstad heeft gehad. Welke grachten kwamen en zijn weer gedempt? En welke grachten bleven of zijn weer teruggekomen? Dat alles als introductie op de bruggen met naam en type aanduiding, voor zowel de vervallen bruggen als de nog aanwezige bruggen. En wat betekende “In verband met de tegenwoordige buitengewone omstandigheden” in de wet van 4 april 1940 voor de bruggen?

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.
U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar:
penningmeester@historisch-koedijk.nl
De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis
.

==========================================================

Algemene Ledenvergadering               Over het jaar 2023
Datum: 18 maart 2024. Ontvangst: 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

Locatie: Ontmoetingscentrum De Rietschoot,

Saskerstraat 22 te Koedijk.

Klik op een van onderstaande links

om het te bekijken

of te downloaden als PDF

HVK 20240318 Agenda Jaarvergadering hvk

20240318 Notulen Algemene Ledenvergadering 20-03-2023

HVK 20240318 Jaarrekening 2023

==========================================================

 Lezingen die al geweest zijn

MAANDAG 12 FEBRUARI 2024 . 20.00 UUR IN DE RIETSCHOOT KOEDIJK

Lezing over de 1e wereldoorlog

Door Sjors ter Veen

They shall grow not old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, We will remember them.”

1914 – 1918

De Eerste wereldoorlog is een breuklijn in de geschiedenis. Voor het eerst werd op machinale schaal oorlog gevoerd. Uitvindingen zoals het vliegtuig en de tank veranderden voorgoed de manier van oorlog voeren. De Russische revolutie vond plaats, het Ottomaanse Rijk en Oostenrijk – Hongarije hielden op te bestaan. Grenzen in Europa, Afrika en het Midden Oosten werden opnieuw getrokken. Mannen kregen in Nederland in 1917 algemeen kiesrecht, in 1919 volgde het algemeen kiesrecht voor vrouwen. Plastische chirurgie ontwikkelde zich, shell shock en PTSS werden ontdekt. Ravell componeerde het concert voor de linkshandige man voor Paul Wittgenstein. Namen als Ieper, Verdun en Tannenberg staan symbool voor miljoenen omgekomen soldaten zoals Jutland symbool staat voor de dramatische krijgsverrichtingen op zee. Tolkien schreef Lord of the Rings. De littekens die deze gebeurtenis achterliet, werpen haar schaduw op de wereld tot op de dag van vandaag.

De lezing wordt verzorgt door Sjors ter Veen. Sjors is werkzaam bij de marine, zijn passie is geschiedenis met name het geven van lezingen op gebied van internationale betrekkingen en militaire geschiedenis

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.
U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar:
penningmeester@historisch-koedijk.nl
Locatie: De Rietschoot, Saskerstraat 22

De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis.

==========================================================

Lezing over waterbouwkundige Leeghwater

Door dhr. B.Kiel


Op maandag 15 januari 2024

aanvang 20.00 uur

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Saskerstraat 22 Koedijk

Op maandag 15 januari staat waterbouwkundige Jan Adriaensz Leeghwater centraal. Oud-journalist Bob Kiel houdt een lezing over het ontstaan van Noord-Holland en de rol die Leeghwater daarbij speelde.

 

Over de in De Rijp geboren Jan Adriaensz is al veel geschreven, niet in de laatste plaats door de historische figuur zelf. Maar onderbelicht is de rol die de zoon van een timmerman en zelfbenoemd ingenieur heeft gespeeld in de regio. Wat was zijn inbreng bij de drooglegging van de Beemster en de Schermer en de diverse andere meren in de regio?

En wat was de rol van Alkmaar en de rijke kooplieden uit de kaasstad bij het ontstaan van de verschillende polders in de regio? Was men enthousiast over de veranderingen in het landschap of was er weerstand tegen de plannen om de grote meren aan de oostkant van de stad droog te malen?

Bob Kiel dook enkele jaren geleden in de geschiedenis van ons gebied en keek daarbij speciaal naar de inbreng van Leeghwater. Hij schreef vervolgens een boekje met de titel ‘Land van Leeghwater, door mensen gemaakt’. In zijn lezing volgt Kiel het levensverhaal van de man die veel meer deed dan alleen molens ontwerpen en restaureren.

Wat dan? Daar komt u achter als u 15 januari a.s. in De Rietschoot aanwezig bent.

 

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.

U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar:  penningmeester@historisch-koedijk.nl

De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis

==========================================================

Lezing over opgravingen in Koedijk

Door dhr. P. Bitter

Op maandag 20 november 2023

aanvang 20.00 uur

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Saskerstraat 44 Koedijk

Het dorp Koedijk kent een bewogen historie en de sporen hiervan komen we ook in de bodem tegen. In de lezing wordt het verhaal van Koedijk en haar omgeving verteld aan de hand van diverse opgravingen en vondsten. Het archeologisch onderzoek werpt licht op de middeleeuwse oorsprong van Koedijk. De gemeentelijke archeologen hebben nieuwe gegevens ontdekt over de oude dorpsstructuur, de huizen en de huisraad.

Dhr. P. Bitter is stadsarcheoloog van de Gemeente Alkmaar.

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.

U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar:  penningmeester@historisch-koedijk.nl  

De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis

==========================================================