Home

WELKOM

op de site van de

HISTORISCHE VERENIGING KOEDIJK

Het Museum is open

tijdens de openingstijden van de Molenschuur

Nieuws van de Historische Vereniging Koedijk

 

==========================================================

JAARVERGADERING 20 maart 2023 (Alleen voor leden)

==========================================================

Reeds geweest

==============================================================

Lezing luchtoorlog Noord Holland tijdens de 2de Wereldoorlog

door Hans Nauta

Op maandag 28 november 2022

aanvang 20.00 uur

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Saskerstraat 22 Koedijk

Vanaf 2011 zijn er regelmatig lezingen bij de Historische Vereniging gegeven over de luchtoorlog van 1940 tot 1945. Zo zijn onder andere Vliegveld Bergen, Den Helder, IJmuiden en de regio West-Friesland als losse onderwerpen aan bod gekomen.

Met de lezing over de luchtoorlog boven Noord-Holland wordt het samenhangend verband gepresenteerd tussen de geallieerde luchtaanvallen op belangrijke doelen in Noord-Holland en de luchtverdediging van Duitse zijde.

Diverse bijzonderheden rondom de verschillende vliegvelden, gebombardeerde doelen, luchtafweer en radarstellingen komen aan de orde en tevens zal de lezing een verassingselement en primeur bevatten. 

Hans Nauta (1967) doet al meer dan 35 jaar gedetailleerd onderzoek naar alle aspecten van de luchtoorlog boven Noord-Holland.

Een Britse bommenwerpen boven IJmuiden in 1943.

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.

U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar : penningmeester@historisch-koedijk.nl

 De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis

Met vriendelijke groet,

Historische Vereniging Koedijk

Evenementencommissie

17 oktober 2022

Lezing over de voedselproductie in het Geestmerambacht

Door dhr. Arie Kaan


Op maandag 17 oktober 2022

aanvang 20.00 uur

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Saskerstraat 22 Koedijk

 

Welke belangrijke impulsen bepaalden de voedselproductie in het Geestmerambacht?

Aan de hand van 5 voorbeelden zal Arie Kaan laten zien hoe het Geestmerambacht steeds belangrijker werd.

Dat het Geestmerambacht daardoor ook voortdurend veranderde.

Aan de orde komen de overgang van veeteelt naar landbouw en dat dit niet door de veepest is gekomen.

Het vervoer wordt besproken dat van varen naar rijden overging.

Ook ontbreken de vele plagen en ziekten niet. 

Tot slot worden de proefvelden en uiteindelijk de ruilverkaveling besproken die het Geestmerambacht totaal veranderde.

 

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.

U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar penningmeester@historisch-koedijk.nl

 De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis

 

Met vriendelijke groet

Historische Vereniging Koedijk

 

==============================================================

Geweest: 26 september 2022

Kennemers, Westfriezen, ‘Geestmannen’ en Koedijkers

Geografie en bewoning van Noord-Kennemerland en westelijk West-Friesland tot omstreeks 1350

door drs. Frits David Zeiler (historicus)

Op maandag 26 september 2022

aanvang 20.00 uur

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

Saskerstraat 44 Koedijk

 

In de late prehistorie, de Romeinse tijd en de eerste paarhonderd jaar van de Middeleeuwen is het gebied dat nu Noord-Holland heet betrekkelijk spaarzaam bewoond.

De dorpen liggen op de hogere gronden – strandwallen en oeverwallen – en slechts in enkele gevallen in het daartussen gelegen veen. Zij vormen met elkaar een bescheiden regio, door de archeoloog Heidinga ‘kerngewest’ genoemd.

In de Frankische tijd vanaf de 8ste eeuw worden ze een ‘gouw’, een bestuursdistrict. In diezelfde tijd (vanaf 695) dringt het Christendom tot deze streken door.

De eerste kerken uit de tijd van Willibrord vinden we in de kerngewesten, waar eenvoudig de meeste mensen woonden.

De nieuwe dorpen in de veenontginningen, die vanaf de 10de  eeuw op grote schaal worden ondernomen, zijn dochterkerken van deze oudste stichtingen.

De kerkelijke indeling is preciezer dan de indeling in gouwen: er worden in het begin van de 12de eeuw echte, scherpe grenzen getrokken.

Dat leidt ertoe, dat het oorspronkelijke Geestmerambacht (Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude en Warmenhuizen) niet tot West-Friesland gaat behoren,maar bij Kennemerland blijft.

Het aangrenzende gebied (Broek op Langedijk, Sint Pancras en Koedijk) heet aanvankelijk ‘Vronlergeisterambocht’.

Het is later in cultuur gebracht – Koedijk ontstaat pas in of omstreeks 1324. Dit gebied wordt bestuurlijk wel tot West-Friesland gerekend, maar zal op den duur waterstaatkundig bij het Geestmerambacht worden getrokken.

De Westfriese identiteit wordt natuurlijk gevoelsmatig versterkt door de ligging van het geheel binnen de Omringdijk (13de-14de eeuw).  Ga er maar aanstaan als je dat in kaart moet brengen!

Meer naar het zuiden in Noord-Holland, van de Schermer tot Assendelft en verder, dragen de begrenzingen nog weer andere sporen van de vroegmiddeleeuwse ontginningsbeweging.

Hier speelt de aanwezigheid van het voormalige Oer-IJ een belangrijke rol. In het noorden vinden we de Rekere en de Zijpe, die mede bepalend zijn geweest voor de geografie van het gebied.

Maar waar lag dan dat riviertje de Kinne, dat zijn naam heeft gegeven aan Kennemerland?

Frits David Zeiler (Bergen NH, 1949) publiceert regelmatig over de geschiedenis van deze streken, zoals recentelijk de Canon van Egmond, het rapport Geesten in Holland en bijdragen aan de Atlas van het Oer-IJ-gebied. 

De zaal is open om 19.30. Vooraanmelding is verplicht.

U kunt een plaats reserveren door een e-mail te sturen naar : penningmeester@historisch-koedijk.nl

 De lezing is voor iedereen toegankelijk; leden van de vereniging krijgen voorrang bij verdeling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis

Met vriendelijke groet

Historische Vereniging Koedijk

Evenementencommissie