De Gouden Engel

De Inhoud van de:

“DE GOUDEN ENGEL”

 

inhouds opgave 1 t/m 33 (pdf)

 

inhoudsopgave 1 t/m 33 (doc)

Inhoudsopgave Gouden Engel.
Nr. 1: mei 1999

     1.    Verslag vergadering 18 juni 1998              Bart Slooten
     2.    Waar komt de Gouden Engel vandaan?            Dirk van der Wielen
     3.    Hulpkanalen voor het Noordhollands Kanaal     Klaas van der Wielen
     4.    Grafzerken uit de NH kerk te Koedijk          J.P. Geus
     5.    De historische bebouwing van Koedijk          Drs. Carla Rogge

Nr. 2: november 1999

     1.    Hoe de gem. St. Pancras een armlastige
        familie naar Koedijk liet verhuizen              J.P. Geus
     2.    Het Zangtalent van Lourens van Oord en
        zijn kleinzoon Laurens Bogtman                   J.P. Geus
     3.    Opgravingen in ’t Vergulde Paard              J.P. Geus
     4.    De gasvoorziening in Koedijk                  L.J.N. Kouwenberg
     5.    Gymnastiekvereniging Voorwaarts               J.P. Geus
     6.    Het gemeentewapen van Koedijk                 J.P. Geus
     7.    Secretarissen, schepenen en burgemeesters
        en hun woonplaatsen vanaf 1700                   J.P. Geus
     8.    De muizeval van mijn vader                    J.P. Geus

Nr. 3: mei 2000

    1.    Het mysterie van de Gouden Engel               J.P. Geus
    2.    De schoolmeester Pieter Bijhouwer              J.P. Geus
    3.    De meelmolen van Bos op Koedijk                L.J.N. Kouwenberg
    4.    Zo gewoon: waterleiding in Koedijk             Jan Bijpost
    5.    De sluis van de Diepsmeer                      J.P. Geus
    6.    Koedijker dorpsdokters van 1785-1912           Zonneveld-Aupers en J.P. Geus

Nr. 4: november 2000

    1.    Julianafeest anno 1909                         J.P. Geus
    2.    Mijn jeugdherinneringen                        J. Otto
    3.    Herinneringen aan mijn lagere schooltijd       J.P. Geus
    4.    Hoe Nehemia 2:18 in het tegendeel verkeerde    B. Slooten en J.P. Geus
    5.    Een lid van verdienste                         J.P. Geus
    6.    Nieuwjaarsgroet van een landman                anoniem

Nr. 5: mei 2001

    1.    In memoriam: Joan Pieter Geus                  Bart Slooten
    2.    Waarom Hartland?                               Pieter Schager
    3.    Zo gewoon: Telefoon in Koedijk                 Jan Bijpost
    4.    Belevenissen uit mijn jeugd                    Jo Otto
    5.    Laat de boeren maar dorsen                     J.P. Geus
    6.    Drie generaties Tin                            J.P. Geus

Nr. 6:  mei 2002

    1.    Brand in pension Ida Margaretha                Cor Visser
    2.    Belevenissen uit mijn jeugd                    Jo Otto
    3.    Boekbespreking I                               Jan Bijpost
    4.    Slijkgeuzen in Koedijk ter kerke               J.P. Geus
    5.    Dieuwertje Bruin, Jan van der Zeijden en
        De kleine bazar                                  Jan Bus
    6.    In de brand maar beslist er niet uit           Bart Slooten
    7.    Boekbespreking II                              Jan Bijpost
    8.    De maalderij wed. C. Bos Czn te Koedijk 1998   Bart Slooten
    9.    Jaartallen                                     Jan Hoeve
   10.    Voor u gelezen                                 Cor Visser
   11.    Notulen jaarvergadering 2001                   Bertie Kouwenberg

Nr. 7: mei 2003

    1.    Beste lezers                                   Cor Visser
    2.    Boedelscheiding Pieter Stam                    Cor Visser
    3.    Bewonerslijst eiland De Noord                  Nelie Boon-Kuiper
    4.    Een knot geld in een tinnen boterpot           H. & A.B. de Vries-Doyle
    5.    Brand Kanaaldijk 264                           Jack Muis
    6.    Het armenbestuur                               Cor Visser
    7.    Schu-i-ij-t in Koedijk                         Bob Schuit
    8.    Even herinneringen ophalen                     Louise Bruijn
    9.    Voor u gelezen                                 Cor Visser
   10.    Boelhuis in Koedijk                            Cor Visser

Nr. 8: Januari 2004

    1.    Voorwoord                                      Jan Bijpost
    2.    Driedubbel huwelijksfeest                      Cor Visser
    3.    De krant van 150 jaar geleden                  Cor Visser
    4.    Gemeenteraadsverkiezingen van 1851             Cor Visser
    5.    Mennonisten in Koedijk                         H. & A.B. de Vries-Doyle
    6.    De krant van 100 jaar geleden                  Cor Visser
    7.    De vaarroutes van de Langedijk en Sint Pancras
        naar Alkmaar                                     Kees Bakker
    8.    De krant van 50 jaar geleden                   Cor Visser

Nr. 9: Augustus 2004

    1.    Voorwoord                                      Bart Slooten
    2.    Briefwisselingen                               Bart Slooten
    3.    Notulen jaarvergadering 2003                   Bertie Kouwenberg
    4.    Herinnering aan Koedijk                        Piet Blom
    5.    De krant van 1954                              Cor Visser – Jack Muis
    6.    Koedijker op walvisvaart                       Cor Visser
    7.    Problemen met een emmer water                  Jack Muis
    8.    Sluitingstijden: al langer een probleem        Jack Muis
    9.    Verkeersperikelen                              Jack Muis
   10.    Toestand der gemeente in 1853                  Cor Visser
   11.    Een nieuwjaarsgroet                            Wilma Nugter-Tin
   12.    Nogmaals een knot geld                         H. & A.B. de Vries-Doyle
   13.    Verkoop Ambachtsheerlijkheid                   Cor Visser
   14.    Gedeserteerd en veroordeeld                    Cor Visser

Nr. 10: december 2004

    1.    Van uw voorzitter                                 Bart Slooten
    2.    Bericht van de redactie                           Cor Visser en Jack Muis
    3.    Uitgelicht: kanaaldijk 110, 111 en 112            Cor Visser en Jack Muis
    4.    In je oigen wôôrde: ’t Huwelijksbôôtje            Cees Bakker
    5.    Voor u gelezen in de Alkmaarsche Courant 1954     Cor Visser en Jack Muis
    6.    In moin toid: Nelie Boon-Kuiper                   Nelie Boon-Kuiper
    7.    Ruzie: maar waarover (proces verbaal uit 1850)
        Afschrift uit het Secr. Archief Koedijk
    8.    Gereedschappen van vroeger en nu                  Cees Bakker (tekst Jack Muis)
    9.    Zinloos geweld: niet alleen van deze tijd
        Afschrift uit het Secr. Archief Koedijk
   10.    Een 17-jarige jongen emigreerde in 1886 naar
        Amerika: Dr. Henri Beets (Hendrik Beets)           J.P. Geus

Nr. 11: juni 2005

    1.    Beste leden…                                      Bart Slooten
    2.    De Zijper schuit                                  Jack Muis
    3.    De week van mw. Butter-Bokma                      Cor Visser – Jack Muis
    4.    Oproep gevelstenenonderzoek                       Cor Visser
    5.    Stichting Geestmanambocht                         Ger Kalverdijk
    6.    De bruggen van het Daalmeerpad                    Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    7.    Verdronken in het kanaal                          Jack Muis
    8.    Uitgelicht: het buurtje bij de vlotbrug           Cor Visser
    9.    In onze eigen woorde: ons begin                   Eef Dekker-Tesselaar
   10.    Oproep jaarvergadering                            Bestuur HVK
   11.    Koedijk rond 1960                                 Jan Barsingerhorn
   12.    Het nieuws van 1955                               Jack Muis – Wim Baars
   13.    Gereedschappen van vroeger en nu: de schoffel     Kees Bakker (tekst Jack Muis)
   14.    Vroeger de loods van het kanaal: opa Ploeger      Jack Muis
   15.    Stranding van het barkschip Emma                  Cor Visser
   16.    Koedijker ridders                                 Jack Muis

Nr. 12: december 2005

    1.    Beste leden                                       Redactie
    2.    Jas de Vet, broodvisser in het Geestmerambacht    Cor Visser
    3.    Zomaar een foto                                   Henk Otto – Jack Muis
    4.    Gereedschappen van vroeger en nu                  Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    5.    S.D.W., voetbalvereniging van het Zuideinde       Arie Wester – Cor Visser
    6.    Koedijk en de dorpen in de omgeving in 1740       Jack Muis
    7.    In moin toid….                                    Henk Kramer
    8.    Kapitale boerderij door brand verwoest            Jack Muis
    9.    Processen verbaal                                 Jack Muis
   10.    Oproep                                            Redactie
   11.    Uitgelicht: Kanaaldijk 24, 25 en 26               Cor Visser
   12.    Het nieuws van 1955                               Jack Muis
   13.    De bruggen van het Daalmeerpad                    Kees Bakker (tekst Jack Muis)
   14.    De keuken van de late middeleeuwen                Cor Visser

Nr. 13: maart 2006

    1.    Beste leden                                       Redactie
    2.    In moin toid…                                     Fam. Van Meurs
    3.    Een Franse Koedijker                              Peter Poortvliet
    4.    Uitgelicht: Kanaaldijk 274, 275 en 276            Cor Visser
    5.    De bruggen van het Daalmeerpad                    Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    6.    Illegale aalvissers beboet en hun reactie daarop  H. de Vries en A.D. de Vries-Doyle
    7.    De Koele kreken, geen nieuw probleem              Jack Muis
    8.    Het boerenbedrijf van toen                        Bertus Hoeve – Cor Visser
    9.    De wie? De W.O.E.                                 Cor Visser – Jack Muis
   10.    Besmettelijke ziektes                             Jack Muis
   11.    Gereedschappen van vroeger en nu: de tiemenschuif Kees Bakker (tekst Jack Muis)
   12.    Oud en nieuw: ’t Vergulde Paard                   Tanya Hessel
   13.    Het nieuws van 1956                               Jack Muis

Nr. 14: juni 2006 – Thema nummer: het dagboek van Jacob de Waal (1808-1893)
Thema nummer: het dagboek van Jacob de Waal (1808-1893)

    1.    Beste leden                                       Redactie
    2.    Inleiding                                         Jaap de Waal
    3.    Niet de enige…                                    Jack Muis
    4.    Een stukje Nederlandse geschiedenis               Tanya Hessel
    5.    Dagboek van Jacob de Waal,
        Flankeur in de 10-de afd. infanterie
        Jacob de Waal (1808-1893)                           Jaap de Waal
    6.    Dienstplicht in de 19-de eeuw: een loterij        Jack Muis
    7.    Het Metalen Kruis en de Citadelmedaille           Jack Muis
    8.    Stamreeks Jacob de Waal                           Cor Visser

Nr. 15: Oktober 2006

    1.    Beste lezers                                      Redactie
    2.    Brandstoffenhandel Lugtigheid te Koedijk          Kees Kooiman – Cor Visser
    3.    De bruggen van het Daalmeerpad                    Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    4.    De Noorder Stoomtramweg Maatschappij              Jack Muis
    5.    Zomaar een foto… Piet Greeuw                      Henk Snip
    6.    Gereedschappen van vroeger en nu: de vork         Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    7.    Jeugdherinneringen                                Jan Boerman
    8.    In moin toid…                                     Jan Slikker
    9.    Een dag op de stoomtram met Walter Faber          Jack Muis – Cor Visser
   10.    Uitgelicht: Kanaaldijk 28 en 29                   Cor Visser
   11.    Muzikant Piet Hartland alias ‘De Lord’            Ada Hartland
   12.    Oud en nieuw: de Burg. W. Kooimanstraat           Tanya Hessel
   13.    De krant van 1956                                 Wim Baars – Jack Muis
   14.    Oudejaarsavond 1972                               Gert Dekker

Nummer 16: voorjaar 2007

    1.    Beste lezers…                                     De redactie
    2.    Koedijker gastarbeiders in Duitsland              Cor Visser
    3.    Sonja Bakker in 1940                              Ron Janssen
    4.    De Koedijker vlotbrug                             Jack Muis
    5.    Een volle kelderplank                             Ada Hartland
    6.    Koedijk tijdens de oorlogsjaren: Jacob Slooten    Cor Visser – Reit Slooten-Nieuwland
    7.    De bruggen van het Daalmeerpad                    Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    8.    De laatste predikant van Koedijk:
        Simon H. de Groot                                   Ron Janssen
    9.    De sluizen van de Daalmeer                        Jack Muis – Kees Bakker
   10.    Cees Dissel: transporteur en caféhouder           Cor Visser – Jack Muis
   11.    Het wel en wee van kikkers,
        ’t walletje en de plee                              K.J. Hoeve
   12.    Gods klokken: de geroofde kerkklok van Koedijk    Cor Visser
   13.    Het nieuws van 1957                               Jack Muis
   14.    De informacie van 1514                            Cor Visser – Tamis Pronk
   15.    Oud en nieuw: Kanaaldijk 1                        Tanya Hessel
   16.    De dorpsvroedvrouw                                Cor Visser – Flip Verduin

Nr. 17: najaar 2007

    1.    Beste lezers                                      Jack Muis
    2.    Bos de smid: 150 jaar in Koedijk                  Cor Visser en Jack Muis
    3.    Jan Leen en zijn handel                           Cor Visser
    4.    Boekbespreking                                    redactie
    5.    Piet Hart: een markante Koedijker                 Jan Slikker
    6.    De bruggen van het Daalmeerpad                    Kees Bakker (tekst Jack Muis)
    7.    Kennismaking met de R.A.G.                        Ger Kalverdijk
    8.    Een bord uit Herkingen                            Jack Muis
    9.    Hulp aan Herkingen in beeld                       Jaap Coenradie
   10.    Oud en nieuw: het Koningshuis                     Tanya Hessel
   11.    Razzia in de Kleimeer                             Ada Hartland
   12.    De genealogie van Johan Karel Bos                 Jack Muis
   13.    Herkingen 1953: een ooggetuige verslag            Jaap en Nellie Coenradie
   14.    Willem Kooiman, burgemeester te Koedijk           Ron Janssen
   15.    De stand van de landbouw in 1819                  Jack Muis
   16.    In moin toid: dokter van Oosten, plattelandsarts  Cor Visser – Jack Muis
   17.    Het nieuws van 1957                               Jack Muis

Nr. 18: voorjaar 2008

    1.    Beste lezers                                      Jack Muis
    2.    De schoolopziender                                Jack Muis
    3.    Pierre Blaauw: een Koedijker musicus en
        Componist met wereldfaam                            Jan Slikker
    4.    De stand van de landbouw in 1834                  Jack Muis
    5.    In moin toid: Hendrik Otto vertelt                Hendrik Otto
    6.    Aanvulling op de razzia in de Kleimeer            Jan Jaap IJfs
    7.    Zomaar een foto: de zangvereniging                Jan Bijpost
    8.    De volkstellingen van 1795 tot 1971               Jack Muis
    9.    Blaauboer: zomaar een naam of toch niet           Jan Slikker
   10.    Turf in onze streken                              Jack Muis
   11.    Bouwer in Koedijk (Niek Hartland alias ‘Spuit’)   Ada Hartland
   12.    Oud en nieuw: Zonnehof                            Jack Muis
   13.    De strijd der Rederijkerskamers in de 19de eeuw   Jan Slikker
   14.    Het nieuws van 1958                               Jack Muis

Nr. 19: najaar 2008

    1.    Beste lezers                                      Jack Muis
    2.    Schutterij in Koedijk                             Jack Muis
    3.    De Centrawinkel van Henk Slot en Nel Slot-Bras    Ada Hartland
    4.    De Bullestiek, stierenhouderij in Koedijk         Jack Muis
    5.    Oorlogsherinnering uit Koedijk                    Cor Visser – Jan Slikker
    6.    Het dagboek van Dick Fopma                        Dick Fopma – Cor Visser – Jan Slikker
    7.    Het nieuwe aanzicht van Koedijk                   Stichting Johannes Bos (Bart Slooten)
    8.    Het nieuw raadhuis                                Jan Slikker
    9.    Het nieuws van 1958                               Jack Muis

Nr. 20: voorjaar 2009

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    Johannes Megapolensis sr.                         Cor Visser
    3.    Gert Schaak: een leven bij de brug                Ada Hartland
    4.    De verpondingen van 1732                          Jack Muis
    5.    Piet Hart, de laatste piekenier                   Jan Slikker
    6.    De Gouden Engel                                   Stichting Johannes Bos (Bart Slooten)
    7.    Van maalderij tot molenerf (fotoreportage)        Henk Wilbrink
    8.    ’t Is ienmaal wel:
        de nalatenschap van Harmen Kramer                   Jack Muis
    9.    Zomaar een foto: een damesvismiddag               Jan Bijpost
   10.    140 jaar toneelvereniging De Roos                 Jan Slikker
   11.    Het nieuw van 1959                                Jack Muis

Nummer 21: najaar 2009

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    Johannes Megapolensis jr. :                       Cor Visser
        Een hollandse predikant in Nieuw Nederland          Cor Visser    
    3.    Het tiendrecht                                    Jack Muis
    4.    Toneelvereniging de Roos:
        140 jaar toneel in Koedijk                          Jan Slikker
    5.    De Gouden Engel: een onopgelost mysterie          Jack Muis
    6.    Het nieuws van 1959                               Jack Muis
    7.    Nieuws van de Stichting Johannes Bos              Stichting Johannes Bos (Bart Slooten)

Nummer 22: juli 2010

    1.    Beste lezers                                      Jack Muis
    2.    Chirurgijnen en vroedvrouwen vanaf 1640 en
        Huisartsen en verloskundigen in 2010 (deel 1)       Jan Slikker
    3.    Oud en nieuw: de vlotbrug                         Jack Muis
    4.    Uitgelicht: Kanaaldijk 66, café De bonte koe      Cor Visser
    5.    Vriendinnetjes                                    N.N.
    6.    Jacob Bloothoofd: een echte Koedijker             Jan Slikker
    7.    Te laat                                           Henk Bijhouwer
    8.    De middenstand van Koedijk in 1908                Cor Visser
    9.    De Stichting Johannes Bos                         Bart Slooten
   10.    Katknuppelen: uitleg van een eeuwenoud spel       Jan Slikker
   11.    Het nieuws van 1959                               Jack Muis

Nummer 23                            

    1. Beste lezers…                                      Jack Muis
    2. Chirurgijnen en vroedvrouwen vanaf 1640 en         
       Huisartsen en verloskundigen in 2010 (deel 2)      Jan Slikker
    3. Scherven uit de grond                              Cor Visser
    4. Jan Frederik Tiesjema 1906 – 1989
       Een veelzijdig mens en enthousiast jager           Ada Hartland
    5.  Koedijk in de kunst                               Cor Visser
    6. Voetbal Vereniging Koedijk 80                      Jan Slikker
    7. Nostalgie                                          Henk Bijhouwer
    8. Ijsboeieren                                        Jan slikker
    9. Het nieuws van 1960                                Jack Muis
   10. De mythe van Vrone                                 Harry de Raad, A.E. Engels-de Lange,
                                                          Sarah Kinebanian                                                                                                  
    

Nummer 24: juli 2011

    1.    Beste lezers…                                   Jack Muis
    2.    Koedijk en de Tweede Wereldoorlog:
        De fam. Nieuwland in De Bonte Koe                 Cor Visser
    3. Harry’s Column                                     Harry Raat
    4. Overbevolking                                      Bart Slooten
    5. The clock is still playing                         Jan Slikker
    6. Aaltje Mink                                        Harry Raat
    7. Dood en begraven                                   Jack Muis
    8. Filarski weer terug in Koedijk                     Cor Visser
    9. Jan Otto: schuitenmaker en dorpshistoricus         Jan Slikker
   10. Oud en nieuw: het doktershuis                      Jack Muis
   11. Dorpsbarbier van Koedijk:
       Janus de Louw uit Alkmaar                          Cor Visser
   12. Ikkie, tikkie, to: over een oud gebruik            Jan Slikker
   13. Brief van een lezer                                Mw. Feeke-van Lienen
   14. De Bloedraad in Koedijk                            Cor Visser
   15. Het nieuws van 1961                                Jack Muis

Nummer 25: voorjaar 2012

    1.    Beste lezers…                                   Jack Muis
    2.    Ieder dorp heeft zijn eigen sfeer               Jan Slikker – De vrije Alkmaarder
    3.    Uit de Inkijk: Koffie halen                     Jan Otto
    4.    Werken en leven in de Daalmeer                  Trijnie Bakker-van der Sluijs
    5.    De Sluismolen: de molenmaker en de grote knal   Andreas de Vos
    6.    De barre Elfstedentocht van 1963                Jan Slikker
    7.    Tuinbouwvereniging De West 1911-1987            Jan Slikker
    8.    West Fries is de taal:
          Besketen                                        Henk Bijhouwer
          Verse vis                                       Bart Slooten
    9.    De rampvolle Jaaren 1799 en 1800                Pieter Visser
   10.    De bevrijdingsfeesten van 1945                  Cor Visser – Ton de Groot
   11.    Het nieuws van 1962                             Jack Muis

Nummer 26: najaar 2012

    1.    Beste lezers…                                   Jack Muis
    2.    Wonen op een eiland in Koedijk                  Agaath Bijpost-Leering    Cor Visser
    3.    Bommen op Koedijk                               Hans Nauta
    4.    Oud en nieuw: het pontje                        Jack Muis
    5.    Vennegientje                                    Gerrit de Maijer
    6.    Tuinbouwver. De West: ongediertebestrijding     Jan Slikker
    7.    De stilte voorbij: de bouw van de klokketoren   Jack Muis
    8.    Cleymeer of Kleimeer                            Harry Raat
    9.    Uitgelicht: Kanaaldijk 215 en 216               Cor Visser
   10.    Het Koetenest, een verdwenen stukje Koedijk     Jan Slikker
   11.    Het nieuws van 1962                             Jack Muis

Nummer 27: voorjaar 2013

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    100 jaar Oostwouder in Koedijk                    Jan Slikker
    3.    Autobusonderneming wed. J. Spaans                 Cor Visser
    4.    Winter 1962                                       Trijnie Bakker-Van de Sluijs
    5.    Gymnastiekvereniging ‘Voorwaarts’ deel I          Jan Slikker
    6.    Drama langs de dijk                               Jack Muis
    7.    Uitgelicht: Kanaaldijk 212, ’t Vergulde Paard     Cor Visser
    8.    Speeltuinvereniging 60 jaar                       Jan Slikker
    9.    Klepper, de visboer                               Cor Visser
   10.    Het nieuws van 1963                               Jack Muis

Nummer 28: najaar 2013

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    Gymnastiekvereniging ‘Voorwaarts’ deel II         Jan Slikker
    3.    Vuilnis deel I: Van kloet naar K.O.S.             Jack Muis
    4.    De kerk spreekt                                   Irato – Jan Slikker
    5.    Uit de Inkijk: De redding                         Jan Otto
    6.    Arie Oostwouder: Hoe de tijd alles anders maakt   Jan Slikker
    7.    Het nieuws van 1963                               Jack Muis
    8.    De Zolder                                         Gerrit Hartland – Cor Visser
    9.    K.V.V. of Koedijk                                 Jan Slikker

Nummer 29: voorjaar 2014

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    Jeugdherinneringen en oorlogsbelevenissen         Hendrik Otto
    3.    K.V.V. of Koedijk                                 Jan Slikker
    4.    Vuilnis deel II:
        Het reilen en zeilen van de K.O.S.                  Jack Muis
    5.    Een voorjaarswandeling door Koedijk in 1963       Jan van der Ham
    6.    De laatste tocht: Willem Heijmans, militair uit
          Boxmeer verdrinkt in het kanaal                   Jack Muis
    7.    Tuindersfamilie Verwer                            Jan Slikker
    8.    Het nieuws van 1964                               Jack Muis en Walter Roering- Warmolts

Nummer 30: najaar 2014

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    The clock is still playing                        Jan Slikker
    3.    Brand:
          brandbestrijding en preventie van 1771-1939       Jack Muis
    4.    Mysterie rond een fotootje van de fam. Hartland   Pieter Schaager
    5.    Piet Kooij, de laatste tuindersknecht             Jan Slikker
    6.    Zomaar een fiets…                                 Jack Muis – Klaas Bos
    7.    Herinneringen aan Piet Kooij                      Trijnie Bakker van de Sluijs
    8.    Koedijk door Vlaamse ogen                         Jack Muis
    9.    Tuinbouwver. De West: oorspronkelijke producten   Jan Slikker
   10.    Het nieuws van 1964                               Jack Muis – Walter Roering Warmolts

Nummer 31: voorjaar 2015

    1.    Beste lezers…                                     Jack Muis
    2.    In ’t Hengelaartje
          Een nieuw leven voor een uithangbord              Gerda Zeisser
    3.    Het nieuws van 1965                               Jack Muis – Walter Roering Warmolts
    4.    Herinneringen aan de oorlog                       Gerrit Hartland
    5.    De Gertjeskermis
          De doldrieste kermis van 1937                     C.W. van Twuijver
    6.    Jan Slikker 1940 – 2014                           Jack Muis
    7.    Van Mokum naar Koedijk                            Robbert Koorn
    8.    Freesmachines                                     Bert Butter
    9.    Bericht van de inventariscommissie                Jacob de Maijer
   10.    Het Krielenzand                                   Truus de Vries
   11.    De winter van 1962-1963                           Bert Butter
   12.    Frans van der Zeijden: een
          Een geboren Koedijker in verzet                   Jan Bus

Nummer 32: najaar 2015

    1. Beste lezers…                                      Jack Muis
    2. Knikkertoid                                        Jacob de Maijer
    3. De oorsprong van de naam Koedijk                   Bert Buitink
    4. Oorlogsherinneringen deel II                       Gerrit Hartland
    5. Zomaar een plaatje…                                Jack Muis
    6. Stichting Koedijker Erfgoed                        Bart Slooten
    7. Uit de Inkijk: Kees en Duw                         Jan Otto
    8. Dirk Raat: een bijzondere levensloop               Harry Raat
    9. ‘Boeren’ aan de overkant                           Jack Muis
   10. Toeval bestaat niet                                Jacob de Maijer
   11. Het nieuws van 1965                                Jack Muis  Walter Roeringh Warmolts

Nummer 33: voorjaar 2016

    1. Beste lezers…                                      Jack Muis
    2. De Pipifax                                         Jacob de Maijer
    3. Een brug te ver                                    Jack Muis
    4. Een Franse herkomst van ‘Koedijk’?                 Bert Buitink
    5. Grenzen van de gemeente                            Jack Muis
    6. Een bewogen jeugd                                  Hans Lek  bewerkt door Jack Muis
    7. De manometer                                       Jacob de Maijer
    8. Het nieuws van 1965                                Jack Muis, Walter Roering-Warmolts