A.V.G

Privacy beleid Historische Vereniging Koedijk

Betreffende de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
Versie 0.1 d.d. 25 mei 2018.

Dit document wordt op elke jaarvergadering als bespreekpunt opgenomen om de eigen privacy wensen en wettelijke eisen met elkaar te actualiseren.

Administratie van persoonsgegevens

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens nog 1 jaar bewaard en dan gewist. Bij overlijden worden de gegevens uiterlijk drie maanden na het overlijden gewist uit het actuele bestand. Naam en adres en de duur van het lidmaatschap mogen om archivalische redenen in het archief van de Vereniging worden bewaard.

Onze vereniging gaat vertrouwelijk om met de privégegevens, in overeenstemming met de AVG. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze internetpagina gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de Historische Vereniging Koedijk. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Historische Vereniging Koedijk. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere beheerders van internetpagina’s en bronnen. Door gebruik te maken van deze internetpagina geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
De Historische Vereniging Koedijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetpagina en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemene privégegevens

De gegevens die kunnen worden genoteerd, zijn van de leden: naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail-geboortejaar-geslacht-bankrekeningnummer. Elk lid heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Bij leden jonger dan 16 tekenen de ouders.
De gegevens die kunnen worden genoteerd, zijn van de vrijwilligers (bestuursleden, commisieleden, rondleiders enz.): naam-woonadres-telefoonnummer-e-mail- geboortejaar-geslacht-bankrekeningnummer.
Bij vrijwilligers jonger dan 16 tekenen de ouders.

Bij het eventueel registreren van bijzondere privégegevens dienen vrijwilligers ervoor te tekenen hiermee vertrouwelijk om te gaan (vrijwilligersovereenkomst). De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de
Historische Vereniging Koedijk. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. (zie ook hieronder: Informatie van derden).

Binnen de nieuwe wetgeving is het aspect Doelbinding van belang:

De Vereniging gebruikt de algemene privégegevens van het bestuur, de vrijwilligers en de leden alleen voor het verenigingsdoel en deze worden niet aan derden doorgegeven, uitgezonderd de gegevens nodig voor derden in geval van een wettelijke verplichting.
Fotomateriaal heeft alleen betrekking op de verenigingsactiviteiten of zijn historische afbeeldingen.
Als vereniging worden er geen bijzondere gegevens geregistreerd van de leden (geloof, politieke voorkeur e.d.), alleen de gegevens die van belang zijn voor de doelbinding. De leden worden per mail,  brief, krant of via tijdschriften op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten.
Foto’s die geplaatst worden door de internetbeheerder op de internetpagina en in de regionale bladen hebben alleen te maken met de verenigingsactiviteiten of zijn historische afbeeldingen.
De correspondentie aan alle leden wordt beheerd en verstuurd door de secretaris/administrateur en de penningmeester.
De hierboven genoemde gegevens van leden en vrijwilligers worden beheerd door de secretaris/administrateur en de penningmeester. Het bankrekeningnummer wordt niet vermeld op de ledenlijst.
Bereikbaarheid van de vereniging: op de internetpagina staan steeds de actuele gegevens van bestuur en commissies vermeld (met voorafgaand gevraagde toestemming). Dit geldt ook voor de Stichting Koedijker Erfgoed, die gebruik maakt van de internetpagina van de Historische Vereniging Koedijk.

Informatie van derden

Informatie van derden wordt niet aan de leden gestuurd en de gegevens van de leden worden nooit aan derden doorgezonden. Belangrijke informatie van collega-verenigingen worden op de internetpagina vermeld.

Datalek

Wanneer persoonsgegevens (die niet in het telefoonboek staan of via Google zijn op te zoeken)’ op straat’ komen te liggen: een computer faalt of een USB raakt zoek, dan wordt dit gemeld bij het bestuur.

Cookies

Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze leden, bestuursleden of vrijwilligers.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Historische Vereniging KOEDIJK
Kanaaldijk 236
1831 BE Koedijk

Mail: secretariaat@historisch-koedijk.nl

Belangrijke internetadressen:

www.historisch-koedijk.nl