Colofon

Historische Vereniging Koedijk

Adres: Historische Vereniging KOEDIJK 

Kanaaldijk 236  1831 BE  Koedijk

 

LIDMAATSCHAP: 13,00 € per jaar

Verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

 

Voorzitter

Bert Butter

 

Bestuurs leden               bestuur@historisch-koedijk.nl

Jan Bijpost, Bert Butter,Jake Jacobs en Klaas Bos


Penningmeester            penningmeester@historisch-koedijk.nl

Jan Bijpost

Secretariaat                    secretariaat@historisch-koedijk.nl

Secretaris

Wietze Jan Ramaker

 

Ledenadministratie       ledenadministratie@historisch-koedijk.nl

 

Redactie Gouden Engel  redactiedegoudenengel@historisch-koedijk.nl

 

 

Evenementen                  evenementen@historisch-koedijk.nl

Ruud en Christiaan Schouten

 

Public relations

Nia de Wit

 

Restauratiecommissie

Martin van Wissen en Klaas de Vet

 

Inventarisatie- en Archiefcommissie inventarisenarchief@historisch-koedijk.nl

Bert Butter, Jacob de Maijer en Klaas Bos

 

Corrector

Bart Slooten

 

 

Website

Nico Schuit adviserend en

Klaas Bos                             webbeheerder@historisch-koedijk.nl

 

RSIN nr:           816366664

KvK-nummer: 37093404

Banknummer

NL 44 INGB 00 07 30 42 98

BIC: INGBNL2A

 

Adres Museumzolder en postadres

Kanaaldijk 236 1831BE Koedijk

 

Bestuur Koedijker Erfgoed

Bart Slooten, Bert Butter, Dick Bruin, Klaas Bos, Wietze jan Ramaker en Jacob de Maijer